01

Čime se bavim

  • IT podrška

  • Sistemska administracija

  • E-poslovanje

  • Ispijanje kafe

Next
02

Biografija

Rođen sam u Nišu 1986. godine gde sam pohađao gimnaziju Svetozar Marković. U Beogradu sam završio osnovne studije iz oblasti poslovne informatike na Fakultetu za informatiku i računarstvo i master studije iz oblasti elektronskog poslovanja na Fakultetu organizacionih nauka. Radio sam u kompanijama Link Group, Johnson Electric i na Fast Radiju a trenutno pružam usluge IT podrške kompaniji Aptiv u Leskovcu. Detaljnije informacije možete pronaći u mom CV-ju.

Next